Podzieliliśmy się chlebem

Wspaniała atmosfera panowała podczas Święta Chleba, obchodzonego w niedzielę 21 sierpnia w Dębogórze. Była to okazja do spotkania wójta Jacka Sommerfelda z rolnikami z terenu gminy Czerwonak.

Podzieliliśmy się chlebem
Wspaniała atmosfera panowała podczas Święta Chleba, obchodzonego w niedzielę 21 sierpnia w Dębogórze. Była to okazja do spotkania wójta Jacka Sommerfelda z rolnikami z terenu gminy Czerwonak.  

Święto Chleba to pierwsza w naszej gminie uroczystość dożynkowa, której organizatorami był nie tylko Urząd Gminy, ale też sołectwa Kicin i Kliny. Święto miało więc troje gospodarzy – wójta Jacka Sommerfelda oraz panie sołtys Helenę Stachowiak i Barbarę Sokalską-Mocny. Oprócz rolników i ich rodzin na Święto Chleba zaproszono wszystkich radnych, sołtysów wszystkich czerwonackich sołectw, a także członków rad sołeckich sołectw Kicin i Kliny oraz mieszkańców tych rejonów gminy. 

Witając zebranych wójt Sommerfeld podkreślił, że intencją takiego charakteru wydarzenia była integracja mieszkańców i przedstawicieli władz gminy – umożliwienie wzajemnego poznania się oraz rozmów w miłej, nieoficjalnej atmosferze.  

Uroczystość rozpoczęła msza święta, odprawiona przez proboszczów parafii Kicin i Wierzenica – księży Mariana Sikorę oraz Przemysława Kompfa. Mszę celebrowali przy ołtarzu polowym ustawionym w sali osady leśnej „Trzy Dęby” w Dębogórze. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślono m.in. poprzez występ Zespołu Śpiewaczego „AVE” z Kicina, do którego należą panie z okolicznych miejscowości.   

Przed ołtarzem ustawiono okazały wieniec dożynkowy z kłosów zbóż i polnych kwiatów, wykonany z inicjatywy sołtys Kicina. Przedstawicielki rolników postawiły przed ołtarzem także kosz napełniony tegorocznymi plonami, m.in. dorodnymi warzywami i owocami.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wniesienie przez starostę i starościnę Święta Chleba, państwa Justynę Mocny i Tadeusza Lisiewicza, pierwszego bochna upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Wójt Jacek Sommerfeld obiecał, że będzie sprawiedliwie dzielił ten bochen oraz dbał o wszystkich mieszkańców gminy. Podziękował też rolnikom i ich rodzinom za pracę i zebrane plony, życząc dobrego urodzaju także w przyszłym roku. Wyraził też wdzięczność radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich za działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców.    

Po zakończeniu mszy wójt Sommerfeld poczęstował obrzędowym bochnem chleba wszystkich obecnych. Rozmawiał też z poszczególnymi rolnikami o ich problemach, życząc ich pomyślnego rozwiązania. Podając pieczywo paniom Helenie Stachowiak i Barbarze Sokalskiej-Mocny, sołtyskom sołectw Kicin i Kliny, w sposób szczególny podziękował za organizację Święta Chleba. 

Okazało się, że pomysł na tegoroczną uroczystość dożynkową był trafiony – po mszy, przy chlebie ze smalcem, grochówce i innych specjałach rozpoczęła się mniej oficjalna część imprezy. Nie zabrakło w niej rozmów, tańców, a nawet konkursu na mistrzowskie dojenie krowy.   

tekst i zdjęcia: UG Czerwonak