Książka

"Kicin przez wieki"

Pod redakcją Witolda Tyborowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z historią wsi Kicin, opisaną w książce pt.: "Kicin 700" pod redakcją Witolda Tyborowskiego.
Poniżej można pobrać poszczególne rozdziały książki w wersji elektronicznej.
Słowo wstępne

Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej

Rozdział I

Pradziejowe i średniowieczne losy Kicina. Kilka słów archeologa

Rozdział II

Lokacja Kicina na prawie niemieckim i dzieje osady w średniowieczu

Rozdział III

Dzieje Kicina w czasach nowożytnych (X VI -XVIII wiek)

Rozdział IV

Kicin od rozbiorów do I wojny światowej

Rozdział V

Kicin w XX i XX I wieku