Celem konkursu jest upamiętnienie rocznicy 700-lecia Kicina.

Uczestnik ma za zadanie dostrzec niezwykłe detale elementów i przestrzeni Kicina, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działania człowieka. Ponadto celem jest rozwijanie wśród uczestników umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości artystycznej.

Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.

Jeden autor może dostarczyć maksymalnie 2 zdjęcia.

Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak). Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gok-sokol.pl.

Konkurs jest skierowany do osób zamieszkujących Gminę Czerwonak i jest podzielony na następujące kategorie:

  • młodzież szkół podstawowych,
  • młodzież szkół gimnazjalnych,
  • młodzież licealna oraz osoby dorosłe.

Konkurs nie jest skierowany do osób będących profesjonalnymi fotografami.

Prace należy przekazać w  formie papierowej oraz cyfrowej (płyta CD lub inny nośnik elektroniczny) osobiście lub przesłać do dnia 1 czerwca 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora z dopiskiem Konkurs fotograficzny „(nie)zwykły Kicin”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej Karty Zgłoszenia, która dostępna jest na www.gok-sokol.pl.